Loading color scheme

Geotechnika

geotechnika indexProponujemy kompleksowe, skuteczne rozwiązywanie wielu zagadnień geotechnicznych, z którymi spotykamy się w budownictwie.

KONCEPCJA > PROJEKT > WYKONAWSTWO

Firma SOLEY w swojej ofercie posiada szeroki zakres zabiegów geotechnicznych:

 • mikropale iniekcyjne, mikropale kotwiące, kotwy i gwoździe gruntowe,
 • pale DFF – szczególnie skuteczne na obszarze fliszu karpackiego, poprawnie wykonane, potwierdzają swoje wysokie parametry obliczeniowe,
 • pale przemieszczeniowe zwane też m.in. FDP, CMC,
 • pale CFA,
 • wgłębne mieszanie gruntu: kolumny DSM, przesłony przeciwfiltracyjne wykonywane technologią CDMM do głębokości 20 m,
 • kolumny jet-grouting,
 • ściany oporowe z wykorzystaniem zbrojenia rozproszonego (technologia ścian fibrogruntobetonowych FGB) wykonywanych przy użyciu innowacyjnego narzędzia TFoW,
 • fundamenty skrzyniowe wykonywane w technologii CDMM z gruntobetonu lub fibrogruntobetonu przy użyciu innowacyjnych narzędzi geotechnicznych,
 • zabezpieczanie osuwisk nowoczesnymi metodami geotechnicznymi w tym metodą gwoździowania,
 • zabezpieczanie skarp głębokich wykopów (gwoździowane ściany torkretowe, kotwienie obudów, ściany fibrogruntobetonowe FGB),
 • ściany oporowe w technologii muru tessyńskiego,
 • wzmacnianie podłoża pod nowe obiekty – m.in. za pomocą ścian fibrogruntobetonowych FGB,
 • wzmacnianie fundamentów obiektów istniejących,
 • wykonywanie przesłon iniekcyjnych,
 • iniekcyjne wypełnianie pustek pod obiektami, płytami,
 • stabilizacja gruntu - iniekcje niskociśnieniowe, jet grouting,
 • zabezpieczanie skarp i zboczy w budownictwie drogowym,
 • wzmacnianie nasypów (np. drogowych, kolejowych) kolumnami DSM i jet-grouting,
 • fundamenty specjalne (np. posadowienie ekranów akustycznych, elektrowni wiatrowych, słupów wysokiego napięcia) – mikropale, pale CFA, ściany fibrogruntobetonowe FGB.

Soley konferencja OP 32 kopia