Loading color scheme

2020

Ptasia Wyspa – Zbiornik Goczałkowicki

Sztuczną wyspę mającą na celu ochronę siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły, wykonano w etapach: pogrążanie grodzic winylowych w dno zbiornika formując kształt okręgu, montaż pierścieni i ściągów tworzących stabilną konstrukcję wyspy, wypełnienie wyspy materiałem z dna zbiornika przy pomocy refulera, rozłożenie membrany i nasypanie jej żwirem, utworzenie wypłyceń wokół wyspy.  

hydrotechnika.jpg

 

 

2019

Trasa Łagiewnicka – Kraków

Nasze prace na Trasie Łagiewnickiej m.in. obejmowały wykonanie około 18.000 m2 ścian oporowych w technologii FGB:

 1. ściana fibrogruntobetonowa jako tymczasowe zabezpieczenie wykopu w celu wykonania tunelu TD 04 (okolice ul. Falowej oraz ul. Zbrojarzy)
 2. ściana fibrogruntobetonowa jako tymczasowe zabezpieczenie wykopu w celu wykonania tunelu TD 10 okolice ul. Totus Tuus segmenty,

Wykonanie przesłon wodoszczelnych metodą CDMM o współczynniku filtracji k ≤ 1*10-8 m/s: 

 1. - grubość 40cm maksymalna głębokości 10 m całkowita powierzchnia ok. 7500 m2, 
 2. - grubość 50cm maksymalna głębokości 10 m całkowita powierzchnia ok. 7400 m2,
 3.  Lokalizacja okolice ul. Nowoobozowej ul. Zakopiańskiej

Wykonanie palisad przy użyciu pali CFA:

 1. - Ø60cm – palisada w ścianie środkowej tunelu – całkowita długość ok. 22 000mb
 2. - Ø40cm – mury oporowe na dojazdach (ul. Totus Tuus, ul. Witosa) – ok. 700mb 

Pozostałe wykonane prace geotechniczne: 

 1. - Ø60cm palisada jet – grouting wzdłuż muru oporowego od ul. Zakopiańskiej – ok 600mb 
 2. - Ø80cm wiercone pale wielkośrednicowe – 1 600,00 mb
 3. - wzmacnianie podłoża gruntowego metodą DSM (kolumna Ø80c) – ok 2 000mb (wiadukt nad drogą Totus Tuus) 

Wykonanie zabezpieczenia wykopu tunelu drogowego między ul. 8 Pułku Ułanów, a ul. Zakopiańską - kotwione ściany fibrogruntobetonowe o grubości 50cm i głębokości 9,0m

Wykonanie przesłony wodoszczelnej o współczynniku filtracji k ≤ 1*10-7 m/s w technologii CDMM na odcinkach Tr-01/1-4 o całkowitej powierzchni około 5000m2. 

 


2017

Wielka Krokiew – Zakopane

Roboty budowlane pn. "Rozbudowa skoczni narciarskiej Wielka Krokiew - II etap w COS-OPO w Zakopanem" obejmujące: 

I. Zabezpieczenie zeskoku kotwami gruntowymi wraz z próbnymi obciążeniami:

 1. - kotwy pionowe: 1750 mb,
 2. - kotwy ukośne: 1233 mb 

II. Wykonanie wzmocnienia fundamentu blokowego:

 1. - mikropale wraz ze wstępnym przewiertem przez żelbet fi 200 mm, 40/16 – 30 szt.,

III. Wykonanie zabezpieczenia skarpy lewej trybun ziemnych:

 1. - kotwy typ CFG - 330 mb. 

Wszystkie zabezpieczania zostały wykonane za pomocą elementów systemu TITAN.

 

 


2011

Muzeum Śląskie – Katowice

Wykonanie zabezpieczenia skarp głębokiego wykopu za pomocą oblicowania elastycznego w postaci ściany gwoździowanej z siatką stalową oraz oblicowania sztywnego w postaci ściany gwoździowanej z opinką torkretową, wykonanie palisad kotwionych podbicia fundamentów oraz wzmocnienia posadowienia w ramach Budowy Nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach. 

W ramach zadania wykonano sumarycznie:

 1. - 15 070 m gwoździ gruntowych,
 2. - 8 531 m mikropali,
 3. - 5 118 m mikropali kotwiących,
 4. - 1 1674 m mikropali kotwiących sprężanych (kotew gruntowych),
 5. - 1 912 m pali DFF,
 6. - 561 m drenów wierconych,
 7. - 2 000 m kolumn jet-grouting. 

geotechnika.jpg


2006

Kasprowy – Zakopane 

Wykonanie wzmocnienia mikropalami systemu TITAN 40/16 o długości 8m dla fundamentów wszystkich sześciu podpór kolei linowej w ramach modernizacji Kolei Linowej Kuźnice – Kasprowy Wierch w Zakopanem w okresie sierpień – listopad 2006.

IMG_6784.jpg 

2017

Naprawa dylatacji płyty dennej – Dąbie, Kraków

Wykonanie naprawy betonów lewego przyczółka i filarów jazu, usunięcie klawiszujących płyt w stanowisku górnym jazu, usunięcie i dogęszczenie podłoża i odbudowa płyt, naprawa betonów pod ścianką szczelną i połączenia betonów ze ścianką szczelną, oraz okuć przęsła w stanowisku górnym jazu, uzupełnienie pod wodą płyty po lewej stronie poszuru i wykonanie warstwy powierzchniowej, naprawa ubezpieczeń awanportu górnego śluzy. 

Szczegółowe dane wykonanych robót:

Naprawa okuć przęseł: 

 1. - skucie warstwy betonu 
 2. - wywóz gruzu z rozbiórki na wysypisko odpadów
 3. - oczyszczanie powierzchni metodą hydrodynamiczną
 4. - naprawa powierzchni szybkowiążącą zaprawą do prac pod wodą

Naprawa betonów pod ścianką szczelną i połączenie betonu ze ścianką szczelną na górnym stanowisku jazu - wykonanie oczepu: 

 1. - skucie 60-cio cm warstwy betonu o powierzchni ok.  – 100 m²
 2. - spawanie zbrojenia oczepu do ścianki Larsena – ok. 800 szt. 
 3. - betonowanie podwodne betonem C30/37 – ok. 60 m3 

Remont klawiszujących płyt i ich odbudowa na stanowisku górnym:

I. Naprawa płyt przed ścianką Larsena – ponur 

 1. - usunięcie żwirów i osadów z płyt ponuru – 1200 m3
 2. - skucie 40-to cm warstwy betonu – 800 m2
 3. - osadzenia kotew ze stali żebrowanej A III 34GS na zaprawie kotwowej – ok. 6000 szt. 
 4. - betonowanie podwodne betonem C30/37 – ok. 300 m3
 5. - wykonanie iniekcji dylatacji pomiędzy płytami oraz pomiędzy płytami a oczepem – ok. 300 mb

II. Iniekcje pod płytami przed ścianką Larsena na górnym stanowisku – ponur 

 1. - osadzenie rur konduktorowych o średnicy 108 mm – 150 szt. 
 2. - wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym otworów iniekcyjnych i iniekcja cementowa otworów o średnicy 100 mm – przewiercenie płyty żelbetowej o grubości około 1,0 m – 150 szt. 

p.podwodne.jpg