Loading color scheme

Technologia FGB

1. Technologia ścian fibrogruntobetonowych FGB jest udoskonaloną metodą ciągłego, wgłębnego mieszania gruntu (CDMM).  

Przedmiotem innowacji w technologii FGB jest opracowanie kompozytu gruntobetonowego, modyfikującego jego właściwości i znajdującego zastosowanie w realizacji ścian dla szczelnych obudów wykopów, przegród przeciwiltracyjnych oraz palisad wykonywanych metodą wgłębnego mieszania gruntu (DSM - deep soil mixing) z zaczynem cementowym. 

Dla poprawy parametrów gruntobetonu zastosowano zbrojenie rozproszone w postaci włókien odpornych na oddziaływanie wody środowiskowej i nieulegających korozji w jej obecności. Modyfikację parametrów kompozytu gruntobetonowego otrzymujemy poprzez dodawane włókna zróżnicowane pod względem zarówno bazy surowcowej jak i geometrii przekroju, długości oraz ilości ich stosowania w kg na m3.

Do niewątpliwych zalet tej metody można zaliczyć brak powstawania odpadów wymagających utylizacji, całkowita wodoszczelność, nieuciążliwy dla otoczenia sposób realizacji, zastosowanie do większości gruntów. Możliwość zastosowania ścian FGB stanowiących obudowę wykopu jako fundamentu wznoszonego obiektu. 

Zasięg stosowania tej technologii to nawet 20 m poniżej poziomu terenu co najczęściej w zupełności wystarczy do osiągniecia warstw nieprzepuszczalnych i odcięcie napływu wody do wnętrza wykopu. 

Dodatkowo, opracowana technologia FGB opiera się na wykorzystywaniu wyłącznie surowców (materiałów) nie stwarzających zagrożenia dla środowiska naturalnego. Co więcej, wykorzystane w technologii zbrojenie rozproszone w postaci włókien polimerowych pochodzi z surowców odpadowych.

 

 fibraProponowana przez nas technologia ścian FGB stanowi alternatywę dla najczęściej stosowanych metod geotechnicznych zabezpieczenia wykopów takich jak: 

 

 

Zabezpieczenie wykopu w technologii ścian FGB może stanowić również:

 

2. Zalety technologii FGB:

 

3. Zastosowanie

 

4. Opłacalność

Innowacyjna metoda ścian FGB pozwala na wykorzystanie materiałów, których koszt jest o ponad 65% niższy w porównaniu do najdroższych tradycyjnych metod wykonywania obudowy głębokiego wykopu. Bezpośrednią korzyścią dla odbiorcy jest niższy koszt wykonania obudowy głębokiego wykopu, który wynika z niższych niż dotychczas kosztów materiałów, koniecznych do jej wykonania.