Loading color scheme

Publikacje
 1. Analiza zakotwienia zbrojenia rozproszonego w matrycy gruntobetonowej – cz. I. Magazyn Autostrady 8-9/2017. Autorzy: dr inż. Tomasz Zdeb, dr inż. Tomasz Tracz, mgr inż. Krystian Brasse, inż. Ewa Sałapat, Politechnika Krakowska,
 2. Analiza zakotwienia zbrojenia rozproszonego w matrycy gruntobetonowej – cz. II. Magazyn Autostrady 10/2017. Autorzy: dr inż. Tomasz Zdeb, dr inż. Tomasz Tracz, mgr inż. Krystian Brasse, inż. Ewa Sałapat,
 3. Prezentacja „Nowatorskie metody wykonywania posadowień z cementogruntu” na Konferencję DROGOWO-MOSTOWĄ Trudne warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów, Katowice, 4-5 października 2017r.,
 4. Prezentacja „Nowatorskie metody formowania obudów wykopów i wzmacniania podłoża – mieszanie wgłębne” na VII Konferencję GEOINŻYNIERIA w budownictwie Kraków, 6-7.12.2017r.,
 5. Prezentacja: Nowatorskie metody wykonywania posadowień i ścian oporowych w technologii ciągłego mieszania gruntu z uwzględnieniem mostów. Seminarium Oddziału Warszawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, marzec 2018r.,
 6. Robert Sołtysik, Piotr Rychlewski, Tomasz Tracz, Tomasz Zdeb - Nowatorskie metody formowania obudów wykopów i wzmacniania podłoża – ciągłe mieszanie wgłębne. Seminarium IBDiM i PZWFS „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2018”, Warszawa, 1 marca 2018r.,
 7. Sołtysik R., Przesłona przeciwfiltracyjna CDMM o głębokości 19,0 m wykonana innowacyjnym urządzeniem TFOW, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 3/2018, s. 84-85.,
 8. Brasse K., Rychlewski P., Tracz T., Zdeb T.: Influence of Soil-Cement Composition on its Selected Properties. 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering, MATBUD 2018, Poland, Cracow, University of Technology Cracow, 25-27 June 2018. MATEC Web of Conferences, vol. 163, nr 06006 (on-line 15.06.2018),
 9. Rychlewski P.: Ciągłe mieszanie wgłębne – nowa metoda wzmacniania podłoża i wykonywania obudów wykopów. Inżynier Budownictwa, 2018, nr 9, s. 55-60,
 10. Prezentacja „Doświadczenia z fundamentowania obiektów mostowych” na II Konferencję DROGOWO-MOSTOWĄ Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów, Katowice, 3 października 2018r.,
 11. Prezentacja „Zastosowanie ciągłych ścian gruntobetonowych w budownictwie hydrotechnicznym i komunikacyjnym” na VIII Konferencję GEOINŻYNIERIA w budownictwie, Kraków, 5-6.12.2018r.,
 12. Nowoczesne materiały i technologie wzmacniania gruntu. Materiały Budowlane, nr 2/2019, s. 38-39,
 13. Prezentacja - Nowatorskie metody wykonywania posadowień i ścian oporowych w technologii ciągłego mieszania gruntu z uwzględnieniem mostów. Seminarium Sekcji Mostowej Rady Naukowej IBDiM z udziałem członków Oddziału Warszawskiego ZMRP, 10.2019r.,
 14. Prezentacja - Ciągłe ściany gruntobetonowe: nowatorski sposób wzmacniania podłoża gruntowego nawierzchni. Kolokwium eksperckie - Inteligentne wzmacnianie nawierzchni dróg i lotnisk. Warszawa, 17 października 2019r.,
 15. Zastosowanie ciągłych ścian gruntobetonowych w budownictwie hydrotechnicznym i komunikacyjnym, Energetyka Wodna, nr 4/2019, s. 24-25,
 16. Sołtysik R., Uniwersalne zastosowania technologii CDMM – trenchmixing, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 5/2019, s. 94-96.,
 17. Referat "Horizontal insulating barriers as a way to protect groundwater" 8th International Water Resources Management Conference of ICWRS, Beijing, China, 13–15.06.2018,
 18. Referat "Horyzontalne bariery izolacyjne jako innowacyjna technologia ochrony wód podziemnych. Studium laboratoryjne" XVIII Sympozjum - Współczesne Problemy Hydrogeologii 08.11-10.11.2017 Wrocław -Wojanów,
 19. Referat "Horyzontalne bariery izolacyjne - Innowacyjna technologia ochrony wód podziemnych” Konferencja: Hydrologia w Praktyce - Praktyka w Hydrogeologii 14-17.05.2017 Polanica Zdrój,
 20. Konferencja międzynarodowa ICMS 2017- XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, 3-7.09.2017 - Białka Tatrzańska.